EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Projektiranje novega kolesarskega mostu, Koper

Nizke gradnje

Kraj: Koper, Slovenija

Leto projektiranja: 2017 

Naročnik: Občina Koper

Nosilna konstrukcija: AB prednapeta konstrukcija, dolžina mostu 52.0 m - najdaljši razpon 32.0 m

Orpavljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi IDZ, PGD in PZI