EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Novogradnja prizidka Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Javni objekti

Kraj gradnje: Ljubljana

Obdobje projektiranja: 2019 - 2020

Investitor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nosilna konstrukcija: AB skeletna konstrukcija

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PGD, PZI in PID

Način projektiranja: BIM proces z uporabo Autodesk Revit-a