EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projektiranje gradbenih konstrukcij

Celotno projektiranje gradbenih konstrukcij izvajamo v BIM okolju z uporabo računalniškega programa Autodesk Revit.

V Revit-u izdelamo projektno dokumentacijo za vse faze projektiranja: idejno zasnovo, projekt za izvedbo del, projekt izvedenih del.

Prednost dela v BIM okolju je natančnejše izdelana projektna dokumentacija, hitrejši proces projektiranja gradbenih konstrukcij v sodelovanju z drugimi udeleženci v projektu, kar se lahko izraža v pocenitvi gradnje.

Uporaba Revit-a nam ne daje omejitev glede uporabe gradbenih materialov za izvedbo nosilne konstrukcije, še več omogoča nam optimizacijo projektiranega.

Za brezhibno izvedbo gradbenih del izdelamo v primeru armiranobetonskih konstrukcij armaturne načrte, v primeru jeklenih in lesenih konstrukcij poračunamo vse stike med elementi ter izrišemo detajle za njihovo izvedbo. Za tovrstne konstrukcije smo usposobljeni tudi za izris delavniških načrtov.

Fotogalerija