EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia
+386 (0)40 848 158

European engineering project

Domov | Storitve | Projektiranje gradbenih konstrukcij

Projektiranje gradbenih konstrukcij

Celotno projektiranje gradbenih konstrukcij izvajamo v BIM okolju z uporabo računalniškega programa Autodesk Revit.

V Revit-u izdelamo projektno dokumentacijo za vse faze projektiranja: idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo del.

Prednost dela v BIM okolju je natančnejše izdelana projektna dokumentacija, hitrejši proces projektiranja gradbenih konstrukcij v sodelovanju z drugimi udeleženci v projektu, kar se lahko izraža v pocenitvi gradnje.

Uporaba Revit-a nam ne daje omejitev glede uporabe gradbenih materialov za izvedbo nosilne konstrukcije, še več omogoča nam optimizacijo projektiranega.

Za brezhibno izvedbo gradbenih del izdelamo v primeru armiranobetonskih konstrukcij armaturne načrte, v primeru jeklenih in lesenih konstrukcij poračunamo vse stike med elementi ter izrišemo detajle za njihovo izvedbo. Za tovrstne konstrukcije smo usposobljeni tudi za izris delavniških načrtov.

BIM projektiranje

Na začetku leta 2015 smo se v podjetju EEP odločili, da naredimo korak proti prihodnosti projektantskega procesa, in uvedli v svoje delovno okolje BIM projektiranje. Danes vsi projekti gradbenih konstrukcije se izvajajo v računalniškem programu Autodesk Revit do stopnje dodelanosti, ki jo zahteva naročnik.

Glavne prednosti BIMa pri projektiranju:

  • Celostno projektiranje – BIM model si delijo vsi udeleženci projekta
  • Optimizacija rešitev
  • Boljša koordinacija in sodelovanje med člani ekipe
  • Natančnejša projektna dokumentacija
  • Pravočasno odkrivanje napak in problemov, ki bi lahko nastali med gradnjo
  • Natančnejši popisi in ocene investicije
  • Izdelava terminskih planov
  • Možnost nadaljne obdelave BIM modela za potrebe upravljanja z objektom (Facility Management)

Trenutno smo med redkimi podjetij v Sloveniji, ki izvajajo celostno projektiranje gradbenih konstrukcij v BIM okolju.

 

Fotogalerija