EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Novogradnja enostanovanjske hiše Kampel

Stanovanjsko poslovni objekti

Kraj gradnje: Koper, Slovenija

Obdobje projektiranja: 2019

Investitor: Privatnik

Nosilna konstrukcija: AB konstrukcija, jeklena konstrukcija

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi DGD, PZI in PID

Način projektiranja: BIM proces z uporabo Autodesk Revit-a