EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Nadzidava večstanovanjskega objekta

Stanovanjsko poslovni objekti

Kraj gradnje: Ljubljana, Slovenija

Obdobje projektiranja: 2018

Investitor: Privatnik

Nosilna konstrukcija: Montažna lesena skeletna konstrukcija

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PZI in PID

Način projektiranja: BIM proces z uporabo Autodesk Revit-a