EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Modernizacija LIDL poslovalnic po Sloveniji

Stanovanjsko poslovni objekti

Kraj gradnje: Slovenija (Jesenice, Velenje, ...)

Obdobje projektiranja: 2019

Investitor: LIDL Slovenija

Nosilna konstrukcija: AB temelji, Jeklena konstrukcija

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PGD, PZI in PID

Način projektiranja: BIM proces z uporabo Autodesk Revit-a