EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Novogradnja enostanovanjske stavbe s pomožnimi objekti (bazen, garaža, podporni zidovi)

Stanovanjsko poslovni objekti

Kraj gradnje: Goriška brda
Obdobje projektiranja: v teku
Investitor: Privatnik
Nosilna konstrukcija: AB konstrukcija, AB podporni zidovi
Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi PZI
Način projektiranja. BIM z uporabo Autodesk Revit-a