EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

TABER – Naselje brez ovir – Dom starejših – objekt A in B

Javni objekti

Kraj gradnje: Cerklje na Gorenjskem
Obdobje projektiranja: 2012
Investitor: Socialni zavod Taber
Investicija za izvedbo gradbenih konstrukcij: €. 2.000.000 -
Nosilna konstrukcija: AB stenasta konstrukcija
Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PZI