EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma Kočevje

Javni objekti

Kraj gradnje: Kočevje
Obdobje projektiranja: 2016
Investitor: Občina Kočevje
Nosilna konstrukcija: AB konstrukcija, jeklo, les (križnolepljene plošče)
Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi PGD in PZI
Način projektiranja. BIM z uporabo Autodesk Revit-a