EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Novogradnja enostanovanjske hiše v Naklem

Stanovanjsko poslovni objekti

Kraj gradnje: Naklo, Slovenija

Obdobje projektiranja: 2016

Investitor: Privatnik

Nosilna konstrukcija: AB konstrukcija, Jeklena konstrukcija, Leseno ostrešje

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi PGD, PZI

Način projektiranja. BIM z uporabo Autodesk Revit-a