EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Izračun statike

V podjetju EEP d.o.o. so zaposleni strokovnjaki iz gradbene stroke, ki se spoznajo in so osveščeni z zadnjimi tehnologijami iz področja statike.

Niso nam tuji statični izračuni z najnovejšimi računalniškimi programi za izračun konstrukcij, ki omogočajo statično in dinamično analizo objekta. Ni nam nobena težava delati z vsemi gradbenimi materiali od najbolj razširjenega armiranega betona, do opečnih materialov, jekla in lesa. Zelo nam je pri srcu trajnostni pristop pri projektiranju, kar se izraža tudi pri naših končnih izdelkih. V svoje statične izračune skušamo vključiti vedno več materialov naravnega izvora.

Izvajamo statične izračune za večje in manjše objekte za vsa tržišča. Naše delovanje je trenutno fokusirano na Evropo, s ciljem na širitev na vsa mednarodna tržišča.

Veliko izkušenj imamo tudi z rekonstrukcijami obstoječih objektov, potresno sanacijo in statično utrditev tovrstnih objektov.

Fotogalerija