EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Statične presoje in izračun podkonstrukcije za postavitev sončnih elektrarn na strehe objektov

Ostalo

Kraj gradnje: Različne lokacije po Sloveniji
Obdobje izvajanja: 2011 - 2012
Investitor: Simbia d.o.o., Enerve d.o.o.