EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Izgradnja novega visokoregalnega skladišča

Industrijski objekti

Kraj gradnje: Lendava, Slovenija

Obdobje projektiranja: 2017

Investitor: Lek d.d.

Nosilna konstrukcija: AB jeklena skeletna konstrukcija, globoko temeljenje na pilotih

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi PGD, PZI