EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Dozidava kongresnega dela k obstoječemu hotelu

Stanovanjsko poslovni objekti

Kraj gradnje: Ljubljana, Slovenija
Obdobje projektiranja: 2017
Investitor: Privatnik
Nosilna konstrukcija: Jeklena konstrukcija
Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi PGD
Način projektiranja. BIM z uporabo Autodesk Revit-a