EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Čistilna naprava za mesto Barquisimeto v Venezueli

Industrijski objekti

Načrt za izgradnjo sistema za  prvo fazo procesa čiščenja fekalne vode.

Kraj gradnje: Venezuela
Leto gradnje: 2007
Naročnik: SNC – Lavalin International
Investicija za izvedbo gradbenih konstrukcij: €. 2.000.000.-
Nosilna konstrukcija: AB plošča in stene za bazene in kanale, Jeklena konstrukcija za nadstrešek
Opravljena storitev: statični izračun konstrukcij in načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PZI.