EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Zapornice tipa AVIO pri namakalnem sistemu Rio Tiznados v Venezueli

Nizke gradnje

Kraj gradnje: Venezuela
Leto gradnje: 2007
Naročnik: SNC Lavalin – International
Nosilna konstrukcija: AB stene in plošče
Opravljena storitev: statični izračun AB delov zapornice in izris PZI armaturnega načrta