EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Socialno naselje Mozirske trate – Varstveno delovni center - Mozirje

Javni objekti

Kraj gradnje: Mozirje
Leto gradnje: 2011
Investitor: Privatnik
Nosilna konstrukcija: AB stenasta konstrukcija
Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PGD, PZI