EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Prekritje tržnice v Žalcu

Javni objekti

Kraj gradnje: Žalec, Slovenija
Obdobje projektiranja: v teku
Investitor: Občina Žalec
Nosilna konstrukcija: Jeklena konstrukcija, zložljiva platnena streha, razpon 22m, globoko temeljenje na mikropilotih
Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi PGD, PZI
Način projektiranja: BIM z uporabo Autodesk Revit-a