EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Novogradnja večnadstropne garaže v Kopru

Javni objekti

Kraj gradnje: Koper

Obdobje projektiranja: 2020

Investitor: Občina Koper

Nosilna konstrukcija: AB konstrukcija, globoko temeljenje na pilotih

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi DGD, PZI

Način projektiranja: BIM proces z uporabo Autodesk Revit-a