EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Novogradnja depandanse hotela v Ljubljani

Stanovanjsko poslovni objekti

Kraj gradnje: Ljubljana

Obdobje projektiranja: 2018

Investitor: Privatnik

Nosilna konstrukcija: AB temelji, Lesena konstrukcija (CLT) v kombinacij z jekleno konstrukcijo

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PGD, PZI in PID

Način projektiranja: BIM proces z uporabo Autodesk Revit-a