EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Izgradnja proizvodno-skladiščne hale

Industrijski objekti

Kraj gradnje: Komenda, Slovenija

Obdobje projektiranja: 2019

Investitor: Privatnik

Nosilna konstrukcija: AB montažna hala, AB skeletna konstrukcija, Jeklena konstrukcija

Opravljena storitev: načrt gradbenih konstrukcij v fazi DGD, PZI