EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Izgradnja namakalnega sistema ob reki Rio Tiznados

Industrijski objekti

Kmetijsko – industrijski obrat  Ernesto Che Guevara (Silosi za žitarice)

Kraj gradnje: Venezuela
Leto gradnje: 2008 -2010
Naročnik: SNC – Lavalin International
Nosilna konstrukcija: AB temeljna plošča in stene za bazene in kanale
Opravljena storitev: statični izračun AB konstrukcij in načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PZI.