EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Izgradnja AC povezave Lakotišče – Škofije

Nizke gradnje

Avtocestni priključek Lakotišče – Objekt  12 – protipožarne stopnice

Kraj gradnje: Trst, Italija
Leto izvedbe: 2008 - 2009
Naročnik: TriesteDue s.c.a.r.l.
Nosilna konstrukcija: AB temeljne plošče, jeklena konstrukcija stopnic
Opravljena storitev: statični izračun in načrt gradbenih konstrukcij pri fazi PZI