EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projekti

Armiranobetonski mostovi preko reke Rio Tiznados v Venezueli

Nizke gradnje

Kraj gradnje: Venezuela
Leto gradnje: 2007
Naročnik: SNC Lavalin – International
Nosilna konstrukcija: AB stene in plošče
Opravljena storitev: sprememba konstrukcijskega sistema plošče in izris PZI armaturnih načrtov.