EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Depandansa Hotela v Ljubljani v leseni konstrukcij

Skupaj z italijanskimi partnerji sodelujemo pri pripravi projektne dokumentacije gradbenih konstrukcij za novo depandanso hotela, ki bo v celoti izvedena s pomočjo križnolepljenih lesenih plošč, vključno z dvigalnim jaškom. Arhitekturo so snovali Sono Arhitekti in Studio Obrat.

Prvi korak je že narejen, saj je bilo pred kratkim pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da pospešeno nadaljujemo s pripravo PZI dokumentacije.

Fotogalerija