EEP d.o.o. | Partizanska 70 | SI - 6210 Sežana | Slovenia

European engineering project

Projektiranje gradbenih konstrukcij visokih in nizkih gradenj in izračun statike

Izračun statike


V podjetju EEP d.o.o. so zaposleni strokovnjaki iz gradbene stroke, ki se spoznajo in so osveščeni z zadnjimi tehnologijami iz področja statike.

Več informacij

Projektiranje gradbenih konstrukcij


Celotno projektiranje gradbenih konstrukcij izvajamo v BIM okolju z uporabo računalniškega programa Autodesk Revit.

Več informacij

Projekti


Ni nam nobena težava delati z vsemi gradbenimi materiali od najbolj razširjenega armiranega betona, do opečnih materialov, jekla in lesa.

Več informacij